Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

strongsmyskinny
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viatowo85 towo85
strongsmyskinny
Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wie­dział, że ona nig­dy nie będzie twoja.
— G. G. Marquez
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
strongsmyskinny
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

June 27 2015

strongsmyskinny
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
strongsmyskinny
Reposted fromtowo85 towo85 vialambadada lambadada
strongsmyskinny
7491 5aa2
Reposted fromusual usual vialuvsick luvsick
strongsmyskinny
4275 1592
Reposted fromluvsick luvsick

June 26 2015

strongsmyskinny
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
strongsmyskinny
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
strongsmyskinny
2048 5d55
jestem dla niego nikim.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabanshe banshe
strongsmyskinny
7230 3315 500
Reposted fromslodziak slodziak viabanshe banshe
strongsmyskinny
strongsmyskinnyReposted fromolbaria olbaria viaarrependimento arrependimento
strongsmyskinny
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
6334 4a91

yeahmicah:

unmecha:

screw—gravity:

geekgirlsmash:

unrepentantwarriorpriest:

Nothing is more beautiful than a Warrior Woman in action.

That last gif is pure gold though. They’re military police, before they’re given permission to use a non-lethal weapon, they have to have it used against them. She’s getting tased, and her reflex was to just crush someone’s balls.

“you fight like a girl”

image
strongsmyskinny
1068 fa84
Reposted fromlittlefool littlefool viaignoratiion ignoratiion
strongsmyskinny
7569 774a
Reposted fromcynamone cynamone viafreakish freakish

June 25 2015

strongsmyskinny
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"
strongsmyskinny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl